Æresmedlem Per Roar Bråthen er død

Æresmedlem Per Roar Bråthen, fotografert  på sommerkonserten i juni 2015.

Æresmedlem Per Roar Bråthen, fotografert på sommerkonserten i juni 2015.

HUKs æresmedlem Per Roar Bråthen er død, 85 år gammel. Per begynte å spille i skolekorps i 1945 og i Hønefoss ungdomskorps i 1948. Hans instrument var althorn og Per var med som aktiv musiker i korpset fram til 2005.

Per var et meget trofast medlem. Han stilte alltid opp på øvelser og konserter og  da Per jobbet i brannvesenet byttet han vakter for å kunne være med på øvelsene. I korpset var Per kjent for sitt gode humør, behagelige væremåte og han var alltid på tilbudssiden.

Da helsa gjorde at han ikke kunne fortsette som aktiv musikant, tok Per på seg praktiske oppdrag som blant annet å være korpsets postmann og han møtte trofast opp på alle korpset konserter.

Bildet av Per er fra korpset sommerkonsert i juni 2015.

Vi lyser fred over Pers minne.