Trafikksikker aktivitet

Hønefoss Ungdomskorps vil bidra til en trafikksikker kommune, og har derfor vedtatt følgende retningslinjer for våre medlemmer:

GÅENDE TIL OG FRA ØVELSER, KONSERTER OG ANDRE ARRANGEMENTER:

 • Vi velger fortau, gang– og sykkelstier
 • Ved ferdsel i mørke er refleksbruk særdeles viktig. Alle skal bruke refleks eller refleksvest på vei til trening når det er mørkt
 • Vi oppfordrer til å gå- sykle til aktivitet når det er mulig. Det er bra for miljøet og bidrar til mindre trafikk og situasjoner som kan oppstå på parkeringsplassene

SYKLENDE TIL OG FRA ØVELSER, KONSERTER OG ANDRE ARRANGEMENTER

 • Alle skal bruke hjelm ved sykling
 • Vi velger gang– og sykkelstier så sant det er mulig
 • Vi går av sykkelen ved kryssing av fotgjengerfelt
 • Ved ferdsel i mørke skal man ha lys foran og bak. I tillegg bør sykkelen ha signalklokke
 • Ved sykling i mørket skal du også bruke refleksvest

KJØRENDE TIL OG FRA ØVELSER, KONSERTER OG ANDRE ARRANGEMENTER:

 • Vi oppfordrer til samkjøring til aktiviteter. Færre biler gir færre risikosituasjoner og dette er bra for miljøet.
 • Vi kjører aktpågivende og viser sunne holdninger i trafikken
 • Sjåføren skal alltid benytte handsfree ved bruk av telefon under kjøring
 • Vi er bevisst vårt ansvar, og påser at alle i bilen er fastspent med setebelte på riktig måte
 • Vi forsøker å planlegge kjøringen slik at vi unngår å rygge når passasjerer slippes av. Hvis du  rygge, vær spesielt oppmerksom på at ingen er bak bilen
 • Vi påser at bilen alltid står slik til at passasjerer trygt kan gå trygt ut og inn
 • Øvelseskjøring skal ikke foregå ved kjøring til trening, kurs og arrangementer

TILTAK FOR KJØRENDE

 • Ved alle våre reiser til konkurranser og andre arrangementer, skal vi stille krav til at kjøretøy og dekk er i forskriftmessig stand
 • Vi skal forsøke å unngå at unge sjåfører – også våre egne medlemmer – kjører i forbindelse med reiser
 • Vi oppfordrer til samkjøring til alle våre reiser, og legger til rette for felles oppmøtested slik at samkjøring er mulig
 • Ved felleskjøring i forbindelse med reiser, skal det planlegges å bruke god tid for å komme fram til bestemmelsesstedet

REISE TIL OG FRA ARRANGEMENT VED BRUK AV INNLEID BUSS:

 • Bussen skal være utstyrt med trepunkts setebelter
 • Det skal være minst mulig løst utstyr i bussen. Bagasjen skal være sikret
 • Sjåføren skal alltid benytte handsfree ved bruk av telefon under kjøring
 • Reiseledere skal informeres om disse kravene, og passe på at alle reisende sitter fastspent i bussen
 • Reiseledere og andre ledere skal påse at alle reisende er aktpågivende når de venter på påstigning eller avstigning i buss
 • De reisende skal sitte fastspent, og følge anvisninger fra bussjåføren og reiselederne