Styret

For å kontakte styret i Hønefoss ungdomskorps kan du sende en e-post til post@honefoss-ungdomskorps.no

Styrets medlemmer
Styreleder: Tor Eid  (Tlf. +47 91 34 15 57)
Nestleder:
Kasserer: Marianne Hoseth
Sekretær: Evi Mathilassi Lien
Materialforvalter: Bjørn Grøtåsen
Styremedlem: Per Egil Eriksen
1. Vara/Korpsleder: Knut Einar Sortdal, e-post: knut.sortdal@hebb.no
2. Vara/PR-ansvarlig: Espen Haukeli Jensen

Andre utvalg
Musikkutvalg
Treblås: Dordi Skjevling
Finmessing: Morten Kristiansen
Grovmessing: Halvard Olsen Gjestvang
Slagverk: Svein Nørve
+ Dirigent Espen Aslaksen

Noteforvaltere
Morten Kristiansen
Dordi Skjevling

Revisorer
Øystein Trulsen
Rune Ivar Hanssen

Valgkomiteen
Bodil Nordby
Evi Mathilassi Lien
Roald Bekkevold

valgt på årsmøtet 21. februar 2024.