Nyttårskonserten 2021 avlyses

Hønefoss Ungdomskorps må dessverre avlyse nyttårskonserten som skulle vært holdt lørdag 9. januar 2021 i Ringerike kultursenter.

Den pågående pandemien gjør det vanskelig å få gjennomført prøver på en forsvarlig måte. Korpset teller i dag nesten 50 medlemmer og vi har rett og slett ikke tilgang på øvingslokaler eller scener som er store nok til at vi kan følge de nasjonale anbefalingene rundt avstand mellom musikantene. Vi ønsker også at alle skal føle det trygt å gå på konsert, og vi vet at enkelte av vårt trofaste publikum nok kvier seg for å gå på konserter under gjeldende forhold.

Vi lover å komme sterkere tilbake med ny konsert så snart forholdene ligger til rette for det. Følg med på våre nettsider og på Facebook. God jul alle sammen, vi savner å spille for dere!