Æresmedlem Willy Johansen har gått bort

HUKs æresmedlem Willy Johansen er død, 91 år gammel.

Willy begynte i HUK i 1938. Hans instrument var kornett, men han spilte etter hvert også melofon. Da han sluttet i HUK og begynte i Hønefoss Blåseoktett, var han tilbake på kornett. Men også her ble det mangel på horn og Willy stilte velvillig opp og spilte althorn helt til det siste.

Willy Johansen 90 år
I HUK var Willy kjent som et muntrasjonsråd som var med å holde stemning og humør oppe.  Hans gode humør kom også tydelig frem da flere av HUKs medlemmer hadde gleden av å spille når Willy feiret 90-årsdagen i august 2014. Bildet er hentet derfra.