Jippi! Nå er ny bassklarinett på plass!

Sparebankstiftelsen Ringerike har gitt et tilskudd på hele 80 000 kroner til innkjøp av bassklarinett. Bassklarinetten skal kunne benyttes av korps, orkestre og musikkgrupper i Ringerike, Hønefoss ungdomskorps er «instrument-forvalter».

Søknad om tilskudd ble sendt på initiativ fra Ragne Marthe Gravdahl, vel kjent klarinettist, kulturskolelærer og dirigent i distriktet. Hun spiller ofte med HUK og da det i forbindelse med nyttårskonserten ble klart at distriktet ikke har en bassklarinett som var god nok til de arrangementene vi spiller, ble søknaden ble sendt i fellesskap.

Vi vil bruke den nye bassklarinetten på nyttårskonserten 2016.