Tradisjonell 17. mai

Fast program fra kl. 0700 – revelje og flaggheising, frokost, barnetog, underholdning ved trygdeboligene i Heradsbygda og ved Hvelven. Den store finalen: konsert med Austjord på Søndre Torv.

huk 17mai2015