Vi var gjester på Vang skoles musikkorps’ årskonsert 16. april.

Skolekorpset i Haugsbygda i samarbeid med Sokna skole og ungdomskorps, og avholdt sin tradisjonelle års-konsert. Hønefoss Ungdomskorps var gjester og spilte en egen avdeling og et par nummer med de eldste i skolekorpset.

Vang skoles musikkorp

Vang skoles musikkorp