Årsmøte i Hønefoss Ungdomskorps 3. mars 2015 kl. 1830

Årsmøtet avholdes 3. mars 2015. Kl. 18:30.
Sted: Studio 2, Ringerike kultursenter

Innkalling er sendt ut, og saker som ønskes behandlet må være styret i hende fire uker før møtet.

Umiddelbart etter årsmøtet, avholder vi medlemsmøte. Ønsker dere saker tatt opp her, kan dere sende en melding til styret v/Rita