Banksjefen hos vår hovedsponsor Hønefoss Sparebank 50 år 13. oktober 2014

Per Arne 50-3

Vi gratulerer banksjefen i Hønefoss Sparebank, som er vår hovedsponsor, Per-Arne Hanssen med 50 årsdagen i dag. Det var en glede å få spille og flott start på dagen.

Hipp, hipp, hipp hurra, hurra, hurra

Per Arne 50-1

Per Arne 50-5