Gamle bilder

Fotograf ukjent.

Første rekke fra venstre: Arvid Andersen, Olaf Håkenstad, Truls Glesne, Alf Andersen, Erik Moe, Jan Johnsen, Per Thorvaldsen, Sven Bagaasen, Rolf Andersen.
Annen rekke fra venstre: Arvid Berglind, Svein Ødegård, Asbjørn Thorsen, Ragnar Hellstrøm, Steinar Skjørberg, Erling Olsen, Terje Jørgensen, Per Thorsen, Roal Eriksen.
Tredje rekke fra venstre: Reidar Moe, Olav Ødegård, Åge Thorvaldsen, Svein Larsen, Kåre Heiberg, Thor Kojala, Kjell Larsen, Hans Hansen, Willy Nordbye, Gunnar Thorvaldsen.
Fjerde rekke fra venstre: Harald Martinsen, Arne Simensen, Henry Berg, Rolf Henriksen, Oskar Eriksen, Erik Skogheim, Einar Thorsen, Per Hagen, Terje Erik Oppegård, Reidar Hæhre, Erik Hagen.
Femte rekke fra venstre: Willy Johansen, Sverre Thorvaldsen, Odd Flaten, Per Kristoffersen, Rolf Smith, Harry Symren, John Øen, Per Bråthen, Arne Loeshagen, Asbjørn Hjørnstad, Alf Andersen (dirigent), Harry Larsen.

I boka MUSIKK-KORPSENE I NORGE fra 1956 (SCALA FORLAG – OSLO) står følgende:

Hønefoss Ungdomskorps, Hønefoss er stiftet 1. januar 1932. Korpsets første styre var: Helge Østlund, formann, Bjarne Andersen og Arne Andersen.

Det første øvelsesrom korpset hadde, og fremdeles har, er et spesielt musikkrom på Hønefoss Folkeskole.

Korpsets dirigent har hele tiden vært Alf Andersen, som også er en av korpsets stiftere.

Hønefoss Ungdomskorps har helt siden starten vært i aktivitet bortsett fra noen av krigsårene, da dirigenten, Alf Andersen, satt på Grini.

Instrumenter og øvrige effekter er kjøpt av inn-tjente og kommunale midler. Alle eiendelene er assurert for kr. 100 000,-

Av engasjementer og arrangementer kan nevnes:
1. og 17. mai, ved fotballkamper og øvrige idrettsmønstringer, ved H. M. Kongens hjemkomst 1945, Hønefoss by’s 100-års jubileum i 1952, ved varemesser i 1935 og 1952, og ikke å forglemme «Vi kan»-utstillingen i Oslo. Konserter i Kringkastingen, samt ved krets- og landsstevner. Korpset vant også, ved det svenske landsforbunds jubileumsstevne i Stockholm sommeren 1954, en marsjmusikk-konkurranse blant om lag 40 andre skandinaviske korps.

Korpset har 49 medlemmer.

Nåværende styre: Arvid Andersen, formann, Reidar Hæhre, Truls Glesne og Harald Martinsen.
Hønefoss kommune er meget interessert i korpsets virksomhet, og yter årlig økonomisk og annen støtte.