Terminliste

Vi øver torsdager kl. 19.00-21.45 på Ringerike kultursenter.

Mai

1.5. –  Spilleoppdrag (kl. 8 ved Nordre Park og kl. 1530 ved Hønefoss skole og marsjering til Søndre Torv. Detaljert program finner du her.

Tirsdag 7. mai kl. 19.00 – ekstra øvelse på Veienmarka ungdomsskole

11.5. kl. 11.00 – Konsert på Søndre Torv

17.5. –  Spilleoppdrag (kl. 7.00 Revelje, kl. 10.00 barnetoget, ca kl. 1230 på Hvelven og kl. 1400 konsert på Søndre torg sammen med Austjord. Detaljert program finner du her.

23. 5 – spille på Revypremiere (?)

Juni

8.6. – Sommerkonsert i Søndre park kl. 13.00. (Sommeravslutning for medlemmene på kvelden)

Med forbehold om endringer