Styret

Ønsker du å komme i kontakt med styret i Hønefoss ungdomskorps? Send en e-post til post@honefoss-ungdomskorps.noAlle styrets medlemmer mottar e-post sendt til denne adressen. 

Styrets medlemmer
Leder: Evi Mathilassi Lien, e-post: evi@online.no

Nestleder: Henning Røine

Kasserer: Øystein Trulsen

Sekretær: Kristian Sogn Kristiansen

Materialforvalter: Bodil Nordby

Styremedlem: Mari H. Kristiansen

Korpsleder (1. varamedl): Knut Einar Sortdal, e-post: knut.sortdal@hebb.no

PR-ansvarlig: Tor Eid og Evi Mathilassi Lien, e-post: evi@online.no

Musikkutvalg
Treblås: Dordi Skjevling
Finmessing: Morten Kristiansen
Grovmessing: Hallvard Olsen Gjestvang
Slagverk: Espen Jensen
+ Dirigent

Noteforvaltere
Ivar Hammerstad
Lars Svendsen
Vedtekter vedtatt årsmøtet 2016