Styret

Styret i HUK 
Leder: Eli Andrea Horn Opsahl

Nestleder: Rita Sørlie

Kasserer: Øystein Trulsen

Sekretær: Kristian Sogn Kristiansen

Materialforvalter: Bodil Nordby

Styremedlem: Mari H. Kristiansen

Korpsleder (1.Varamedl): Knut Einar Sortdal, knut.sortdal@hebb.no

PR-sjef (2.Varamedl): Evi Mathilassi Lien, evi@online.no

Musikkutvalg
Treblås: Edgar Bråthen
Finmessing: Morten Kristiansen
Grovmessing: Dag Nilsen
Slagverk: Slagverksgruppa
+ Dirigent

Noteforvaltere
Ivar Hammerstad
Lars Svendsen
Stein Gussow

Vedtekter vedtatt årsmøtet 2016